Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

MẾN THÁNH GIÁ THỦ THIÊM KHẤN


LỄ KHẤN DÒNG

Cổng chào mời đón khách vào
Hiệp dâng thánh lễ nguyện cầu Chúa Trên
Xin Ngài chấp nhận lời nguyền
Nữ tu khấn hứa quên mình hiến thân


Đức Cha Tiếu tận Long xuyên
Mời lên chứng kiến lời nguyền hiến thân
Phục vụ Thiên Chúa tha nhân
Suốt đời phó thác vẹn toàn Chúa luôn.


Cộng đoàn Linh mục thân quen
Mời lên đồng tế cầu xin Chúa Trời
Xin Ngài thương đoái nhận lời
Bao người tận hiến cuộc đời phó dâng.


Cộng đồng Tín hữu, Nữ tu
Hiệp dâng thánh lễ xin cho lời nguyền
Chúa đoái thương nhận khấn xin
Ban ơn trợ giúp triền miên cuộc đời.


Căn GiữaSẵn sàng lậy Chúa con đây
Đời con tận hiến xin Ngài nhận cho
Nhập hàng con Chúa Nữ tu
Suốt đời dâng Chúa chuyên lo giúp đời.

Không có nhận xét nào: