Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG KHẤN DÒNG

Doàn đồng tế Linh mục Nha trang
Tiến vào Nguyện đường Mến Thánh Gía
Hiệp dâng Thánh lễ cầu xin Chúa
Ban muôn ơn các chị khấn dâng.


Chị em nữ tu của nhà dòng
Khắp nơi cùng về tập trung đông
Để cầu cho chị em khấn nguyện
Đồng hành với mình cùng bước tiến.


Trước bàn thờ Chúa, sau Giáo dân
Chúng con đây xin quyết dấn thân
Đi theo Chúa trên đường khổ giá
Chứng nhân thế gian nhìn biết Chúa.


Thánh lễ long trọng Chúa xuống ân
Toàn Cộng đồng nguyện cầu Chúa ban
Cho các nữ tu ơn trung tín
Với lời quyết tâm đương khấn nguyện.


Họ hàng liên hệ chung vui mừng
Người thân yêu vừa mới khấn xong
Tâm hồn hăng say đang vui sướng
Niềm hân hoan mọi người chung hưởng.


Tiệc vui mừng thân ái bà con
Chúc mừng lời khấn hứa vẹn tròn
Từ đây hăng say đi nhân chứng
Bao khó khăn Chúa xuống muôn ơn.


Các bạn dòng khác đồng sẻ chia
Tới chung vui lời khấn nguyện thề
Đồng hành cùng nhau mãi tiến bước
Mọi cản trở chúng ta kiên trì.


Tấm anh lưu niệm luôn khác ghi
Những lời cam kết nay nguyện thề
Luôn nhắc nhớ mãi trong cuộc sống
Cuộc đời bước đi làm nhân chứng.

Không có nhận xét nào: