Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

THƯƠNG NHỚ CÁC LINH HỒN

THƯƠNG NHỚ CÁC LINH HỒN


Khi còn cuộc sống trần gian
Linh hồn lầm lỗi tội trần vấn vương
Còn đang chờ đợi Thiên đường
Cửa toang mở rộng Chúa thương đem vào

Chúng con khẩn nguyện ước ao
Cánh tay giải thoát Chúa hầu giơ lên
Xóa cho hết mọi tội khiên
Linh hồn trong trắng rước lên Thiên đàng

Hỡi người còn sống trần gian
Anh em kêu gọi ta hằng nhớ luôn
Việc làm công phúc con đường
Chúa thương giải cứu quê hương Nước Trời.


Nhớ các linh hồn. 2017.


LỄ KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ

LỄ KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ


Thiên đàng mừng rỡ hân hoan
Bởi bao con Chúa vinh thăng Nước Trời
Quý thay cuộc sống trên đời
Bao người đã biết Chúa rồi sống vui

Chẳng nề quản nhọc giúp người
Tìm ra chân lý Nước Trời trần gian
Hôm nay ta hãy hân hoan
Chung niềm hoan lạc muôn vàn Thánh nhân

Chúng con còn chốn gian trần
Ngước lên chư Thánh thiên đàng hiển vinh
Các Ngài cầu Chúa triền miên
Ban ơn hộ giúp hành trình chúng con.Mừng Chư Thánh. 2017.CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊNNăm A - 2017
Tin Mừng Mat-thêu 22:34-40

Mấy người Biệt phái hỏi Ngài
Giới răn trọng nhất trên đời phải theo
Ngài rằng mến Chúa nhất điều
Rồi ra thương mến thật nhiều tha nhân

Hai điều trọng nhất giới răn
Luật Mô-sê, Ngôn sứ nằm chung đây
Ai tuân giữ các điều này
Là vâng gìn giữ trọn ngay luật truyền

Chúa ơi ! cuộc sống hiện sinh
Chúng con khó nhớl à mình sống đây
Phải tuân luật Chúa hàng ngày
Xin Ngài thúc đẩy luôn hoài chúng con.


Thánh Thần thúc thôi. 2017.
Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

EMMAUS VII

EMMAUS VIIĐỨC MẸ TRƯỚC KHI TỪ TRẦN
VÀ CÁC TÔNG ĐỒ

Tranh : Duccio di Buoninsegna

Chúa trao môn đệ Mẹ mình
Nhớ luôn về lại họp quanh Mẹ hiền
Mẹ con chia sẻ triền miên
Những điều cực nhọc ở trên thế trần

Em-maus về họp lại lần
Anh em Chúa muốn quây quần bên nhau
Hợp lời chia sẻ đổi trao
Bên nhau đôi phút nguyện cầu xin ơn

Từ dây soi sáng hồng ân
Thánh Thần củng cố việc làm chứng nhân
Trở về nơi chốn giảng loan
Có thêm sức mạnh thánh ân việc làm.Lợi ích Emmaus VII. 23-10-17. CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN
Năm A - 2017

Tin Mừng Mat-thêu 22:15-21

Mấy ông Biệt phái hỏi lời :
Có nên nộp thuế cho ngài Xê-da ?
Khốn ngươi gài bẫy cho Ta
Bỏ đây đồng bạc xem ra thế nào ?

Tiền này danh hiệu ra sao
Xê-da hình ảnh khắc vào rõ đây
Xê-da trả Xê-da ngay
Của gì Thiên Chúa trả Ngài mới xong

Bọn Biệt phái ngậm miệng luôn
Bỏ nhanh đi hết chính trong lúc này
Nhưng lòng độc ác chúng đây
Chỉ nhằm mưu cách hại Ngài mà thôi.


Mưu hại Chúa. 2017.
BỎ LUẬT PHÁ THAI

BỎ LUẬT PHÁ THAIMọi người Thượng Đế sinh ra
Có quyềng sinh sống trải qua trên đời
Số người cho phép phá thai
Cướp quyền Thượng Đế hiện nay buồn lòng

Mất quyền độc ác thong dong
Bao người chống đối lối đường mình đây
Nhân loài sinh sống hằng ngày
Thượng Đế có quyền ban này sống sinh

Muôn người chỉ biết phận mình
Thương yêu giúp đỡ hành trình sống chung
Cùng trong bầu khí cộng đồng
Vũ hoàn Thượng Đế ban chung mọi người


Hạ viện bỏ luật phá thai. 2017


ĐỨC CHA NGUYỄN VĂN SANG QUA ĐỜI

ĐỨC CHA NGUYỄN VĂN SANG QUA ĐỜIĐức cha Sang đã qua đời
Tám mươi sáu tuổi Chúa Trời thương yêu
59 năm Linh mục Thiên triều
36 năm Giám mục nghỉ hưu tuổi già

Bao phận vụ tháng năm qua
Tận tình cai quản chăm lo Giáo phần
Chúa nhìn thấu suốt vẹn toàn
Công lao chăm sóc chiên đoàn trần gian

Hôm nay phần thưởng Thiên đàng
Chúa thương gọi tới trao ban tay Người
Trả công dâng hiến suốt đời
Hầu làm nhân chứng Nước Trời trần gian.


ĐC. NGUYỄN VĂN SANG QUA ĐỜI. 2017.