Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

TỔNG THỐNG MỸ NHẬM CHỨC

TỔNG THỐNG MỸ NHẬM CHỨCDonald Trump đặt tay thề
Trên hai Kinh Thánh vợ thì nâng lên
Con trai mười tuổi đứng bên,

"Tôi thề bảo vệ giữ gìn hiến chương
 Xin Thiên Chúa nhận lời thương
Giúp tôi mãi mãi quản trông trung thành
Với non sông Mỹ điều hành
Không làm đất nước bội tình lâu nay

Xin cho nước Mỹ từ đây
Phục hồi trở lại sống ngay an bình
Thuận hoà với cả mọi miền
Khắp trên thế giới trong tình anh em."

Tuyên thệ 20-1-2017.

LINH MỤC VÔ GIA CƯ

LINH MỤC VÔ GIA CƯLinh mục Claude ParadisPa-ra-dis vô gia cư
Mont-ré-al Chúa gọi cho Nước trời
Phố phường ngủ nghỉ khắp nơi
Qua nhà thờ Cổ vào rồi nghỉ chân

Đâu ngờ Chúa gọi về lần
Tu làm Linh mục lo chăm người nghèo
Lập nên cơ sở thương yêu
Đức Mẹ đường phốđón nhiều anh em

Vô gia cư sống triền miên
Ngoài lề xã hội đứng xin góc đường
Quảơn Chúa gọi bốn phương
Điêu nào hữu ích Chúa thương kêu mời.

Linh mục vô gia cư. 2017.
Linh mục Claude ParadisCN III THƯỜNG NIÊN A

CN III THƯỜNG NIÊN  A(Mt 4:12-17)

Nghe Gio-an bị tù đầy
Ca-pha-na Chúa đến ngay loan truyền
Cho bao người sống triền miên
Trong nơi tăm tối hiện trên miền này

Hỡi muôn dân sống hôm nay
Hãy mau ra khỏi ngay đây cuộc đời
Hôm nay Chúa đến bên rồi
Mau đi chỗi dậy đến nơi đón Người

Nước trời đến với mọi người
Những ai đón nhận đáp lời thực thi
Hàng ngày nếp sống kiên trì
Chúa trời sẽ thưởng chính vì công lao.

CN 3 thuờng niên A

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

LỜI KHEN NGỢI

LỜI KHEN NGỢINgợi khen Đức Fan-xi-cô
Hòa bình sứ điệp cùng là di dân
Giáo Hoàng bày tỏ thế gian
Những lời hợp lý cần làm hiện nay

Đại sứ Úcđã tỏ bày
Nước Bà chú ý đến ngay lời Ngài
Ngày Hòa bình thứ năm mươi
Trưóc hơn trăm Đại sứ nơi họp mừng

Lời Bà ca ngợi Giáo Hoàng
Các nhà lãnh đạo thấu tường gẫm suy
Hóa bình di dân đương thì
Trên nơi thế giới cấp kỳ trông mong.

50 mươi năm Hòa Bình. 2017

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

TẾ LỄ ĐỀN TỘI

TẾ LỄ ĐỀN TỘI


Sa-ma-ri cạnh Giu-đa
Sát chiên xóa tội diễn ra như này
Giết chiên thanh sạch treo ngay
Thày Tư tế khấn van đây tỏ bày

Mọi người hợp ý với Thày
Tội liền được xóa hết ngay trong lành
Ảnh hình xóa tội cho dân
Gio-an báo trước sẽ lần diễn ra

Với người đang đến gần ta
Đức Ki-tô sẽ chịu qua cảnh này
Ngài đang đi tới gân đây
Muốn xin thanh tẩy theo ngay mọi người.

Gioan giới thiệu Chúa. 2017.Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

CHA KHOA TRỞ VỀ

CHA KHOA TRỞ VỀ


La Vang Giáo xứ Viêt nam
Lễ cầu cha Khoa để đem trở hồi
Ban Mê Thuột chính chốn nơi
Ngài đang phục vụ hiện thời tại đây

Cha sang Mỹ chữa bệnh này
Đâu ngờ Chúa muốn gọi ngài về luôn
Nước Trời là chốn đợi trông
Những ai tận tụy trông mong Nước Trời

Chúa thương thấy đủ công rồi
Ngài làm mọi cách đón người thưởng công
Thiên đàng là chốn đợi trông
Cho người trần thế thỏa mong ước nguyền.

Orange county  1-12-17.LỄ NHẬM CHỨC

LỄ NHẬM CHỨC


Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh
Ngài lên nhậm chức điều hành quản coi
Tổng Giáo phận Huế hiện thời
Cùng là Chủ tịch chung nơi Hội đồng

Việt Nam Giám mục tiếp luôn
Bởi ngài đương  nhiệm kỳ trong khóa này
Chính là bổ nhiệm mới đây
Đức Fan-xi-cô  hiện nay ban hành

Mong đem lợi ích ưu dành
Việt Nam đất nước tiến trình thực thi
Mọi người tín hữu kiên trì
Đức tin thực hiện trọn bề kiên trung.

Nhậm chức Huế 11-1-2017