Thứ Tư, ngày 09 tháng 11 năm 2016

XATAN ĐEM CHÚA LÊN ĐỈNH NÚI

XATAN ĐEM CHÚA LÊN ĐỈNH NÚI
Giê-rô-cô đỉnh núi đây
Xat-tan đem Chúa lên ngay đỉnh rồi
Dùng lời thách thức Chúa coi
Ông đang nhìn hết lậy tôi trao quyền
Ông đi nhẩy xuống mau liền
Có Thiên thần cản giữ gìn ông luôn
Ngươi đừng thách đố Ta cùng
Ta là Thiên Chúa ngươi trong mọi thời
Xa-tan tháo chạy mau rồi
Còn mình Chúa ở lại nơi núi này
Nó hy vọng sẽ cám dỗ Ngài
Lần sau nữa sẽ tái hồi diễn ra.

Viếng đất thánh. 2016.

CHỦ CHIÊN ĐOC THÁNH KINH ( Lc 4,14-16 )

CHỦ CHIÊN ĐOC THÁNH KINH ( Lc 4,14-16 )


Chúa Giê-su lại trở về
Ga-li-lê sống giữa quê thôn làng
Trong uy quyền của Thánh Thần
Với danh tiếng lẫy lừng vang kháp miền
Ngài vào dây dỗ loan truyền
 Tại nơi Hội quán họp quen nơi này
Mọi người ca tụng khen đây
Bởi lời dậy dỗ của Ngài cao siêu
Tại Na-za-rét quý yêu
Nơi này nuôi dưỡng Ngài theo tháng ngày.
(Hội trường nay nát tan hoài
Coi nhìn đổ nát nơi này tang thương.)

Viếng thánh địa. 2016.


HỘI TRƯỜNG CAPHANAUM ĐỔ NÁT

HỘI TRƯỜNG CAPHANAUM ĐỔ NÁTThói quen thường lệ của Ngài
Vào ngày hưu lễ đến ngay Hội trường
Ngài liền đứng dậy giảng luôn
Mọi người đến dự ngắm trông nghe Ngài
Người ta trao sách viết này
I-sa-i-a sứ ngôn đây loan truyền
Chúa cầm mở sách ra liền
Gặp ngay đoạn viết ngay nên những lời :
Thần khi Chúa ở trên Tôi
Bởi Người đã xức dầu nơi Tôi này
Ngài sai Tôi tới đâu đây
Có người nghèo khó để trao Tin mừng.

Viếng đất thánh. 2016.


PHÊRÔ RA NGOÀI

PHÊRÔ RA NGOÀI
Phê-rô ra đến cổng ngoài
Một đầy tớ gái dùng lời bảo ông
Chính ông trong nhóm này luôn
Giọng ông nói thật giống cùng người đây
Phê-rô liền chối phắt ngay
Tôi không hề biết chị nay nói gì
Phê-rô nóng tính mọi bề
Nhưng sau hối hận tức thì ngay thôi
Chúa thương tha thứ mau rồi
Vẫn dùng ông để quản coi cộng đoàn
Anh em môn đệ trần gian
Đứng đầu Hội Thánh thế nhân mọi miền.

Viếng đất thánh. 2016.
NHỐT CHÚA DƯỚI HẦM NHÀ

NHỐT CHÚA DƯỚI HẦM NHÀHội đồng tìm những chứng gian
Đem ra tố cáo vu oan cho Người
Chảng bằng cớ nào thực rồi
Lính canh được phép đánh hoài trên thân
Rồi đem nhốt Chúa dưới hầm
Chân tay buộc trói sợ rằng giải vây
Biết đâu do nhóm ông đây
Đến nơi giải thoát choThày mình chăng
Lính mau bố trí canh phòng
Cho nào cẩn thận tránh đường xảy ra
Sẽ mang trách nhiệm đến cho
Cơ binh canh gác việc qua đêm trường.

Viếng đất thánh. 2016.


NHÀ THÒ THÁNH PHÊRÔ KHÓC LÓC

NHÀ THÒ THÁNH PHÊRÔ KHÓC LÓCĐây nhà thày cả Cai-pha
Lính dong nộp Chúa đến nhà ông đây
Phê-rô theo gót chân Thày
Ngóng nghe xem việc diễn bày ra sao
Gái hầu chỉ mặt nói vào
Ông này thuộc nhóm theo hầu Giê-su
Phê-rô vội chối tức thì
Ra ngoài thấy Chúa nhìn kìa theo ông
Ông liền khóc lóc thảm thương
Cầu xin với Chúa thứ dung tội mình
Bởi vì nhát đảm triền miên
Chối Thày bỏ chạy trong đêm âu sầu !


Viếng đất thánh - 2016.Chủ Nhật, ngày 06 tháng 11 năm 2016

TRÊN ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG

TRONG HANG MỤC ĐỒNG


Đây hang trú ẩn khi xưa
 Chiên bò, mục tử trú qua đêm trường
Tránh bao gió lạnh tuyết sương
Nghe lời Thần sứ đến cùng báo tin
Kìa Con Thiên Chúa giáng sinh
Nơi hang súc vật bò chiên đang nằm
Hãy mau đến kính viếng thăm
Chúa Con xuống thế vấn khăn nằm chờ
Mục đồng đến bái lậy thờ
Trở về loan báo Chúa cho mọi người
Chúng tôi thấy Con Chúa Trời
Sinh trong tăm tối tại nơi cánh đồng.


Viếng thánh địa - 2016.