Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2016

CHÚA MẸ DẪN BƯỚC

CHÚA MẸ DẪN  BƯỚC
CHÚA MẸ DẪN  BƯỚC

Chúa Mẹ dẫn bước  đoàn con
Sa-tan biết rõ suốt luôn cuộc đời
Con người tín hữu khắp nơi
Chúa thuơng Mẹ giúp chẳng rời khi nao

Quỉ ma khiếp sợ luôn nào
Vẽ hình Chúa Mẹ ở vào dép đi
Để mà chế nhạo ta kìa
Thực thì ma quỉ sợ uy Chúa Trời

Việc này cũng nhắc mọi người
Đoàn con Chúa Mẹ nơi nơi nhớ rằng
Chúng ta quên Chúa Mẹ chăng ?
Bởi bao quyến rũ thế gian hàng ngày.

Satan chọc tức ! 2016.Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2016

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜIĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI


BÙI NGỌC HIỂN

Bài đọc trích sách Khải Huyền đọc trong lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời có câu : Et signum magnum appa ruit in caelo : mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et super caput eius corona stellarum duodecim [Latin, = Và một dấu lạ xuất hiện trên trời : một phụ nữ mặc áo mặt trời, chân đạp trên mặt trăng, và đầu đội miện mười hai sao, Apoc 12:1].

Tuy nhiên chữ corona của L. (trong corona stellarum duodecim) thường được dịch là triều thiên là không đúng. Bản dịch Tin Lành Việt ngữ cũ dịch cẩn thận hơn : mão triều thiên, nghĩa là mũ [ mạo hay mão] đội đầu khi về chầu Chúa, chầu trời [ triều thiên  = chết], chỉ vầng sáng (E : halo) thường được vẽ trên đầu các thánh trong các tranh ảnh. Bản dịch TL mới bỏ hẳn từ triều thiên, chỉ dùng mão [= mạo] để dịch corona. Các từ điển Hán đều không có từ triều thiên này. Bản dịch Kinh Thánh trong tiếng Hoa như bản Tư Cao (Công giáo) dịch : [thập nhị khoả tinh đích vinh quan = mũ vẻ vang mười hai hạt sao] ; bản Hoà Hiệp (Tin Lành) dịch : [thập nhị tinh đích quan miện = mũ đội mười hai sao]. Theo Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh, miện là mũ lễ, tức đi kèm với lễ phục để tham dự một nghi lễ nào đó ; theo Thiều Chửu, chỉ các quan từ đại phu trở lên mới được đội, còn quan mạo là chỉ mũ nói chung. Vậy thì nên dịch corona stellarum duodecimmũ, mạo, mão mười hai sao. Mà nếu cẩn thận hơn, thì có thể thay những tiếng này bằng miện, vinh miện... chẳng hạn. Nếu bỏ các chữ như mũ, mạo, mão, miện... đi, thì đầu đội triều thiên mười hai sao... hoá ra có nghĩa là : đầu đội [cái] chầu trời mười hai sao ! Không biết cái chầu trời nghĩa là cái gì !

Trong Tân Ước có đề cập đến nhiều phụ nữ, hoặc nói chung chung, hoặc nêu đích danh. Theo các giáo phụ (patriarcha), đoạn Kinh Thánh trên nói về Bà Maria, mẹ của Đức Giêsu, vì Bà là phụ nữ có vị trí quan trọng đặc biệt hơn bất kì phụ nữ nào khác. Do đó miện 12 sao trên đầu Bà được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn 12 sao chỉ Bà được ban trọn vẹn 12 ân sủng của Thánh Thần. Cách giải thích khác nói đó là 12 đặc ân gồm :

1). được tiền định từ trước tạo dựng vũ trụ ;
2). vô nhiễm tội nguyên tổ Adam Eva ;
3). được rợp bóng Thánh Thần ;
4). trọn đời trinh khiết ;
5). sinh hạ Chúa Giêsu Kitô ;
6). đầy ân sủng ;
7). được mặc khải về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi ;
8). ngai toà của Thiên Chúa khôn ngoan siêu việt ;
9). cao trọng hơn các thiên thần và loài người ;
10). được Chúa trao ban chức Nữ Vương ;
11). được gọi là Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người ;
12). được mọi loài thụ tạo tôn kính.

Thánh Bernardinus trong De Virginis matris Dei Nativitate, et de ejus superadmirabili gratia, Sermo V [= Về Sinh nhật Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, và về những ân phúc rất đáng khâm sùng của Người, Bài giảng thứ V] giải thích 12 đặc ân Bà Maria được Thiên Chúa ban gồm :

1). nobilitas                              =       cao quý ;
2). praeservatio                        =       được tiền định ;
3). meritum                              =       ưu giá ;
4). potestas                              =       quyền phép ;
5). superexcellentia                  =       tối hảo ;
6). dominario                           =       bà chúa ;
7). regnum                               =       nữ vương ;
8). dispensatio                         =       được miễn trừ ;
9). consummatio                      =       toàn vẹn ;
10). ornatus                             =       vinh dự ;
11). retribatio                          =       được ân thưởng ;           
12). incomprehensibilitas         =       không thể hiểu thấu.

Ngoài ra còn nhiều cách giải thích khác, như 12 sao chỉ Bà là Bà Chúa của 12 chi tộc Israel, chỉ rộng ra là của cả nhân loại ; hoặc 12 sao chỉ Bà là Nữ vương của 12 Thánh Tông đồ, tức của toàn thể Hội Thánh... Ngoài ra, Bà cũng là người phụ nữ duy nhất có vị trí vinh dự đặc biệt trong Hồi giáo. Có lẽ tên Maria được đề cập đến trong Kinh Qoran còn nhiều hơn trong Tân Ước (với địa vị là Mẹ của Tiên tri Giêsu Isa [A : عيسى ; Isa]). Có hẳn một chương trong kinh Qoran mang tiêu đề "Maryam" (A : مريم  = Maria), chương duy nhất trong kinh đó mang tên một người phụ nữ.

Theo Kinh Qoran, Bà Maria cũng có 12 đặc sủng :

1). dấu chỉ của Đức Chúa cho nhân loại [23:50] ;
2). gìn giữ đức trinh khiết [66:20] ;
3). người vâng phục [66:12] ;
4). được thân mẫu của Bà dâng cho Đức Chúa khi Bà còn là thai nhi [3:36] ;
5). phụ nữ duy nhất giữa các phụ nữ được nhận để phụng sự Đức Chúa [3:37] ;
6). được tiên tri Zakariya nuôi dưỡng và dạy dỗ từ thuở ấu thơ [3:37] ;
7). được ở trong Đền Thờ và là người độc nhất được bước vào chốn Cực Thánh Al-Mihrab và được chính Đức Chúa quan phòng [3:37] ;
8). là Người Được Chọn [3:42] ;
9). là Người được làm cho thanh khiết [3:42] ;
10). là Người chân thật [5:75] ;
11). con lòng Bà thụ thai nhờ "một lời của Đức Chúa" [3:45] ;
12). được tôn kính trên hết thảy các phụ nữ trong hoàn vũ [3:42].


Mười hai sao trong Apoc 12:1 được thể hiện trên Médaille Miraculeuse ([de la Rue du Bac], F ; tín hữu Công giáo Việt Nam quen gọi là Ảnh Đức Bà hay làm phép lạ ; E : Miraculous Medal hoặc Medal of the Immaculate Conception [= Huy hiệu Vô Nhiễm]). Đó là một hình e-lip, mặt trước có hình Đức Maria đưa hai tay toả ra các tia sáng (quen gọi là hình Đức Mẹ ban ơn), được viền chung quanh dòng chữ : Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous [= Ôi Maria vô nhiễm, xin cầu cho chúng con đang chạy đến với Người]. Mặt sau có mười hai sao viền quanh một hình Thập tự giá, gồm hình chữ M có một đường ngang lồng qua, trên đường ngang là hình Thập tự (trong tiếng Anh gọi Thập tự giá này là Marian Cross, nghĩa là Thập tự giá Maria, nhưng giải thích chính thức cho biết Thập tự giá này tượng trưng cho Thập tự giá của Chúa Giê-su đã dùng để cứu chuộc nhân loại ; xem Connaissez la signification de la Médaille miraculeuse tại http://tfp-france.org/18443/connaissez-la-signification-de-la-medaille-miraculeuse-2). Dưới hình Thập tự là hình hai trái tim : một ở bên trái có vòng gai bao quanh, chỉ Thánh Tâm Chúa Giêsu (do Jn 19:2-3, khi Đức Giêsu bị bắt trong vườn Getsêmani rồi bị điệu đến cho Philatô, tại đây Ngài bị đánh đòn, sau đó, bọn lính kết một vòng gai làm miện đội lên đầu Ngài, khoác cho Ngài một áo choàng đỏ, và diễu cợt Ngài : Kính chào vua dân Do-thái, rồi vả vào mặt Ngài) ; một ở bên phải có lưỡi gươm đâm thâu, chỉ Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Maria (do Lc 2:33-35, lời của ông cụ Simêon trong Đền thờ Giêrusalem nói với Bà khi Bà đem Con dâng cho Đức Chúa Giavê : còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, để những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra). Dưới cùng là con số 1830, là năm Đức Maria đã mặc khải cho thánh nữ Catarina về ảnh này trong một lần Người hiện ra với thánh nữ vào ngày 27 tháng Mười Một năm đó.Arsène Heitz, người Strasbourg, thiết kế lá Cờ của Liên Minh Châu Âu (E : European Union ; F : Union européenne ; D : Europäische Union ; Es : Unión Europea) đã lấy ý tưởng từ Miện Mười Hai Sao. Ông thuật lại :

C’est à moi qu’on a demandé de des-siner le Drapeau de l’Europe. J’ai eu subitement l’idée d’y mettre les douze étoiles de la Médaille Miraculeuse de la Rue du Bac, sur fond bleu, couleur de la Sainte Vierge. Et mon projet fut adopté à l’unan-imité, le 8 décembre 1955, fête de l’Immaculée Conception [= Tôi được đề nghị vẽ kiểu lá cờ cho châu Âu. Tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng đặt mười hai sao của Ảnh Đức Bà hay làm phép lạ trên nền xanh lam, màu của Đức Thánh Trinh Nữ. Dự án của tôi đã nhận được sự nhất trí ngày 8-12-1955, lễ (Đức Mẹ) Vô Nhiễm].

Theo Hội đồng châu Âu (F : le Conseil de l'Europe), mười hai sao màu vàng xếp thành hình vòng tròn trên nền xanh nước biển tượng trưng cho sự đoàn kết các dân tộc châu Âu. Con số mười hai là không đổi, mặc dù lúc đó Liên minh chỉ có 6 thành viên : Pháp, Đức, Í, Hà-lan, Bỉ, Lục-xâm-bảo (Luxembourg), và phải mãi đến năm 1986 mới đạt số 12 thành viên. Số 12 được xem là biểu tượng của sự hoàn hảo (12 giờ ban ngày, 12 giờ ban đêm, 12 tháng trong năm) ; ngoài việc bắt nguồn từ cảm hứng tôn giáo (12 chi tộc Israel, 12 Thánh Tông đồ, Miện 12 sao), nó cũng xuất hiện ngay từ cổ đại (12 dấu hiệu vòng Hoàng đạo, 12 lao tác của Herakles, Luật 12 Bảng Rôma cổ...). Chọn số 12, theo phát biểu của Václav Havel tại hội nghị Strasbourg n 1990, là có ý nói thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn...


SỨ MỆNH MỚISỨ MỆNH MỚI

Sứ mệnh kết thúc hoàn thành
Bài sai đất mới tiến trình khởi công
Với nguồn ơn Chúa giúp luôn
Môn đồ hăng hái lên đường quản chi

Dầu bao khó nhọc gian nguy
Bên mình có Chúa phù trì vững tin
Tới nơi đất mới lạ miền
Biến thành Sữa mật triền miên giữa đời

Dẫn dưa hết thảy mọi người
Trên đường về với Nước trời hiệp nhau
Đây là kế hoặc ban đầu
Chúa Trời tạo dựng ban trao nhân loài.

Anh em TSTBHK. mến gửi


Cha B. Phạm hữu Đạt. SDD. 2016.BÔNG HOA CÁM ƠN


BÔNG HOA CÁM ƠN

M C ơn Chúa tài tình
Giúp cho thực khách ngắm nhìn say sưa
Khách mời vui qúa khen Cha
Hải Đăng  đèn sáng chiếu cho mọi người

Sáng soi phòng tiệc vui tươi
Bao người lữ khách xa xôi khen ngời
Thật Cha đa diện lắm tài
Miệng Cha rao giảng những lời thánh thiêng

Giọng Cha ca hát đẹp duyên
Bao người dự tiêc khó quên ra về
Ước mong mãi mãi được nghe
Môi Cha cất tiếng vang đi vui mừng.

Cám ơn Cha. 4-6-16.


Tư tế Portland.Thứ Ba, ngày 02 tháng 8 năm 2016

DỰ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ HOÀN CẦU

DỰ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ HOÀN CẦU
Việt nam Giám mục, Giáo dân
Hòa chung giới trẻ thế nhân toàn cầu
Tập trung dân Việt năm châu
Ba-lan gặp gỡ chung nhau vui mừng

Mừng chung Giáo hội muôn phương
Quây quần quanh Đức Giáo hoàng hiện nay
Nghe Ngài huấn dụ tỏ bày
Tình thương Thiên Chúa hằng ngày ban ơn

Xuống cho thế giới mọi đường
Nhân loài phải biết thấu tường triền miên
Hầu đem phục vụ anh em
Cùng chung nhân loại khắp trên mọi miền.

Việt Nam dự Đ.H. Giới Trẻ. 2016.


Thứ Sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2016

CHA ĐẮC-LỘ

CHA ĐẮC-LỘ

Tạ ơn Thiên Chúa thương ban
Cho cha Đắc-lộ mọi đàng thông minh
Lòng hăng say giảng Đức tin
Cho người Châu Á nhận nhìn biết luôn

Con đường chính đạo trường tồn
Chúa Trời duy nhất khắp trong vũ hoàn
Ban Cha tài đức khôn ngoan
Biết đem sáng kiến giảng loan Tin Mừng

Hợp hòa văn hóa địa phương
Giảng bằng ngôn ngữ dân làng khắp nơi
Việc truyền giáo giúp lòng người
Dễ dàng hiểu biết đồng thời tin theo.


CHA ĐẮC LỘ 2016.


TRƯỚC MỘ CHA

Mộ Cha nằm giữa đôi bên
Đồng hành nhân thế sống sinh trong miền
Xác thân đất mẹ giữ gìn
Hồn thiêng hiện ngự Thiên đình vinh quang

Bao công khó nhọc giảng loan
Đôi chân đi khắp nẻo đàng loan tin
Trời cao Thiên Chúa thấu nhìn
Thưởng công tận tụy hết mình hiến dâng

Xin Cha nhớ đến Việt nam
Nguyện cầu với Chúa ơn ban yên bình
Nơi Cha muốn sống hết mình

Chăm lo săn sóc dậy truyền văn minh.

*
*  *

Ngôi mồ kính nhớ muôn đời
Của người dân Việt mọi thời nhớơn
Cha Đắc-lộ, Đại ân nhân
Dòng nòi dân Việt muôn năm nhớ hoài

Xưa Cha giảng đạo một thời
Việt Nam vua Nguyễn dòng nòi nối nhau
Cha đem sức lực giảng rao
Tin Mừng cứu độ cho bao dân tình

Cha dùng mẫu tự La-tinh
Ghép vần chữ viết dậy truyền Đức tin
Tới nay chữ Việt nhận nhìn
Ngữ ngôn quý nhất khắp miền Việt Nam. .


*
*   *

Chúng con đứng trước mộ Cha
Cúi đầu bái phục cùng là cảm ơn
Cha cho đất nước chúng con
Niềm tin vào Chúa càn khôn vô bờ

Còn trao cho một món quà
Ngữ ngôn quí báu trải qua muôn đời
Bao nhiêu thế hệ dòng nòi
Cha ông con cháu dùng lời khó khăn

Ngữ ngôn phương bắc mượn vần
Khó khăn phát triển mọi đàng tới lui
Hôm nay tiếng Việt rành ròi
Con đường tiến bộ đương thời vinh quang.Việt Nam nhờ ơn Cha. 2016 

Thứ Năm, ngày 21 tháng 7 năm 2016

THÁNH NỮ MARIA MAGDALA

THÁNH NỮ MARIA MAGDALATHÁNH NỮ MARIA MAGDALA

          Trừ Mẹ Chúa Giêsu, thánh nữ Maria Magdala là người được các Thánh ký nói đến nhiều hơn cả. Tuy Người được tôn là thánh Bổn mạng những người bị phỉ báng, do sự đồng nhất Người với người phụ nữ tội lỗi xức dầu dưới chân Chúa Giêsu, được nói đến trong Tin Mừng Luca 7:36-50, vẫn tồn tại dai dẳng trong Giáo hội, nhưng ngày nay, phần lớn các học giả về Kinh Thánh đã nhận định rằng không hề có căn cứ thánh ký nào để có thể đồng nhất hai phụ nữ này. Theo Luca 8:2, Maria Magdalena – có nghĩa là người xứ Magdala – là người phụ nữ đã được Chúa trừ khỏi bảy quỷ.

          Cha Wilfrid J. Harrington, O.P., viết trong New Catholic Commentary rằng : “bảy quỷ” “không có nghĩa là Maria có một cuộc sống vô luân – một kết luận không đúng do sự đồng nhất cách lầm lẫn với người phụ nữ vô danh nói đến trong Luca 7:36” (“seven demons” “does not mean that Mary had lived an immoral life — a conclusion reached only by means of a mistaken identification with the anonymous woman of Luke 7:36”).

          Cha Edward Mally, S.J., viết trong Jerome Biblical Commentary,  cũng đồng ý rằng “Người không phải cùng là phụ nữ tội lỗi nói đến trong Luca 7:37, mặc dù truyền thống hoang đường bên Tây phương coi Người như vậy” (she “is not ... the same as the sinner of Luke 7:37, despite the later Western romantic tradition about her”).

          Điều được Thánh ký xác nhận, đó là : Maria Magdala là một trong những phụ nữ đã đi theo Chúa trên đường khổ nạn và đứng dưới chân thập tự giá nơi treo Chúa Giêsu (Gioan 19:25 ; Marco 16:40 ; Matthêu 27:56), chứng kiến việc mai táng Chúa (Mc 16:47 ; Mt 27:61). Thánh sử Luca cũng có tường thuật, nhưng không nêu đích danh bất cứ phụ nữ nào, kể cả Mẹ Chúa Giêsu (Lc 23:49, 58), và cũng không nêu tên người phụ nữ tội lỗi được Chúa Giêsu tha tội là ai (Lc 7:36-50). Tuy nhiên các Thánh sử đều nói đích danh một trong các phụ nữ đã đi ra mộ Chúa sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần là Maria Magdala (Lc 24:10 ; Mc 16:1 ; Mt 28:1). Đặc biệt Tin Mừng Gioan còn kể Maria Magdala là người phụ nữ duy nhất đã đến mồ buổi sáng hôm đó (20:1), và sau khi thánh nữ về báo tin cho các Tông đồ, thì Người lại theo hai vị là Simon Phêrô và người “môn đệ kia” chạy đến mồ lần thứ hai. Lần này, thánh nữ “đã thấy Chúa” và đã được “Chúa nói với Người”. Phần Phụ trương của Tin Mừng Marco cũng xác nhận : “Chúa Giêsu hiện ra trước tiên với Maria Magdala, người đã được Chúa trừ cho khỏi bảy quỷ” (Mc 16:9).

          Như vậy, Chúa Phục sinh đã chọn để hiện ra cùng thánh nữ trước hết, sai Người đi báo tin cho các “anh em Thầy” – tức là các Tông đồ. Vì thế, Người còn được tôn kính với danh hiệu : Nữ Tông đồ cho các Tông đồ” (Apostola Apostolorum).

          Trong Giáo hội Chính thống Đông phương, không những không đồng nhất thánh Maria Magdala với người phụ nữ tội lỗi, mà còn phân biệt Người với thánh nữ Maria chị em với Martha và Lazaro, và gọi vị đó là Maria làng Bethania. Dòng Benedictine cũng luôn cử hành lễ mừng ba chị em Martha vào ngày 29 thánh Bảy (lịch Công giáo hiện cũng mừng thánh Martha vào ngày này, nhưng chỉ ghi là lễ thánh nữ Martha mà thôi), và ngày 22 tháng Bảy là để kính nhớ thánh Maria Magdala như anh em Chính thống. Cùng với thánh Gioan Kim ngôn bên Đông (trong Thánh Matthêu, Bài giảng 88), cả thánh Ambrosio bên Tây phương (trong De virginitate 3,14 ; 4,15) chẳng những không coi thánh nữ Maria Magdala là một kẻ tội lỗi, mà còn coi Người là một vị thánh trinh nữ ("SS Mary, Martha and Lazarus". Ibenedictines.org. Retrieved 2014-08-06).