Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

NĂM SỰ VUI

NĂM SỰ VUI

1. Niềm hân hoan chan chứa,
Khi Sứ thần Thiên Chúa báo tin :
Giờ Ngôi Hai xuống thế,
ngự trong cung lòng Đức Nữ Trinh.

2. Niềm hân hoan chan chứa,
Khi Đức Mẹ ra đi viếng thăm
Bà Ê-li-sa-bet
Thụ thai Thánh Tiền hô Gio-an.

3. Niềm hân hoan chan chứa,
Khi Đức Mẹ sinh Đấng Cứu Tinh ;
Là Mặt Trời công chính,
Toả ánh sáng vào khắp thế gian.

4. Niềm hân hoan chan chứa,
Sau tám ngày sinh Chúa Giê-su,
Mẹ đem Con yêu quý
Vào Đền Thánh để dâng Chúa Cha.

5. Niềm hân hoan chan chứa,
Khi Đức Mẹ tìm thấy Chúa Con,
Cùng kinh sư các đấng,
Hỏi thưa thông tuệ nơi Thánh Điện.

Đệ tử Giu-se

Không có nhận xét nào: