Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

NĂM SỰ MỪNG
NĂM SỰ MỪNG

1. Mừng kính Chúa Giê-su phục sinh
khải hoàn từ trong cõi chết,
Người vẫn hằng sống muôn đời.

2. Mừng kính Chúa Giê-su nay đã
về trời rạng ngời vinh thắng,
ngự bên hữu Đức Chúa Cha.

3. Mừng kính Chúa Thánh Linh ngày lễ
Ngũ Tuần Người thương ngự xuống,
cùng các vị Thánh Tông Đồ.

4. Mừng kính Thánh Mẫu Ma-ri-a
giã từ cuộc đời dương thế,
được Con Mẹ đón lên trời.

5. Mừng kính Thánh Mẫu nay được Chúa
ban thưởng triều thiên cao sáng,
là Nữ Vương cõi Thiên Đàng.


Đệ tử Giu-se

Không có nhận xét nào: