Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

KÍNH THÁNH TÔNG ĐỒ MATTHÊU 21-09-2011

LỄ KÍNH THÁNH MATTHÊU TÔNG DỒ 21-09-2011


Một hôm Chúa đến tận nơi
Mát-thêu thâu thuế đương ngồi bàn thâu
Cất lời Chúa mới yêu cầu:
Đứng lên khỏi chỗ đi nào theo Ta

Mat-thêu vội vã đi ra
Thế là theo Chúa bỏ qua nghề này
Mời Ngài tiết tiệc hôm nay
Nguyện đi theo Chúa đền ai thiệt thòi

Theo Ngài sẽ được đền bồi
Những gi đã mất ở đời trần gian
Mai ngày về tới Thiên đang
Đền cho gấp bôi ngàn lần mất xưa.


Không có nhận xét nào: