Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

LỄ SỨC DẦU BỆNH NHÂN XỨ TAM HÀ THỦ ĐỨC


Mọi người già trẻ yếu đau
Tới ngày qui định đem mau nhà thờ
Nhận bí tích xức dầu cho
Chung toàn Giáo xứ tham gia lễ nàyChủ chiên chuẩn bị cho luôn
Mọi người hiểu biết lãnh ơn xức dầu
Ơn lành Thiên Chúa đến mau
Bệnh nhân lãnh nhận phép màu Chúa banLinh mục tiến đến ngồi bên
Những người đau yếu để khuyên bào cùng
Đồng thời giải tội cho luôn
Bệnh nhân Chúa thứ tha trong sạch liềnChủ chiên tai lắng nghe luôn
Những người già yếu nói thường khó nghe
Kiên tâm lẳng lạng kiên trì
Giúp cho họ tỏ bày chi tiết nàyMọi người ngồi lẩm bẩm lời
Mân côi tràng chuỗi lần hồi râm ra
Mắt nhìn lên chốn bàn thờ
Lờì kinh lải nhải thiết tha van nàiChủ chiên dầu xức bệnh nhân
Đọc lời tha thứ ban ơn chúc lành
Bệnh nhân cúi nhận hồng ân
Phép lành Chúa đến cho tâm hồn mìnhChủ chiên dầu xức trên đầu
Xin ơn Chúa xuống cho nào bệnh nhân
Thứ tha tội lỗi ban ân
Bệnh nhân sung sướng lãnh ơn giải hòaCon đau mẹ ẵm bế bồng
Đến nơi cha xức dầu cùng cho con
Chúa thương ơn phước trao luôn
Cho con mạnh khỏe lớn khôn ngoan ngùyNhững người khỏe có thể đi
Lên cha dầu xức để thì lãnh ơn
Chúa ban sức mạnh cho luôn
Tránh xa phạm tội tín trung tốt lành.Tiếp liền thánh lễ tiến dâng
Cầu xin Chuá giúp bệnh nhân can trường
Hàng ngày giữ nghĩa tín trung
Vui lòng lãnh nhận bệnh thường diễn raMọi người chăm chú lễ dâng
Lời kinh tiếng hát vang ran thánh đường
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Hàng ngày vui nhận đau thương bệnh tìnhKết hiệp Minh Chúa thần lương
Tâm hồn được Chúa yêu thương ngự vào
Ban ơn sức mạnh lớ lao
Con người chấp nhận hết bao nhọc nhằnPhép lành cuối lễ ban ơn
Ra về vui sống cho luôn tháng ngày
Bởi ơn của Chúa lãnh đây
Giúp cho cuộc sống luôn hoài vui thêm.

Không có nhận xét nào: